СУДСКИ
ПРЕВЕДУВАЧ

SWORN COURT TRANSLATOR
Macedonian English / Македонски Англиски

We're Macedonian Sworn Court Translators, perform certified and sworn translation of documents. The certification, stamp and signature of an official translator allow you to use the translation for official purposes and authorities. This refers to certificates, deeds, civil, academic, medical, legal documents, etc.
Ние сме овластени Судски преведувачи од Македонски на Англиски и обратно. Ги преведуваме сите можни легално/правни, здравствени, академски, цивилни и други документи.

Ценовник - Price

Да добиете прецизна цена за вашиот превод, ве молиме пополнете го краткиот формулар долy. Ќе ве контактираме во најкраток можен рок. Ви благодариме.